Državljanstvo Saint Kittsa i Nevisa Potrebni dokumenti

Državljanstvo Saint Kittsa i Nevisa Potrebni dokumenti

POTREBNI DOKUMENTI

Svi prijavitelji moraju dostaviti sljedeće:

 • Popunjena C1 prijava
 • Popunjena C2 prijava
 • Popunjena C3 prijava
 • Originalni izvod iz cijele matične knjige rođenih ili ovjerene kopije izvoda iz matične knjige rođenih (tj. Matične knjige rođenih koja sadrži i podatke o vašem roditelju ili registar domaćinstva, obiteljsku knjigu itd.)
 • Ovjerena kopija dokaza o promjeni imena (ankete o izjavama ili ekvivalentne nadležnosti, ako je primjenjivo)
 • Ovjerena kopija trenutnih nacionalnih osobnih iskaznica (djeca mlađa od 16 godina su izuzeta)
 • Ovjerena kopija trenutačnih putovnica (a) s imenom, fotografijom državljanstva / državljanstva, datuma i mjesta izdavanja, datuma isteka, broja putovnice i zemlje izdavanja.
 • Rezultati testiranja na HIV ne smiju biti stariji od 3 mjeseca (izuzeta su djeca mlađa od 12 godina)
 • Policijska potvrda „potvrda o nepostojanju kaznene evidencije“ ili „potvrda o policijskom odobrenju“ iz zemlje državljanstva i bilo koje zemlje u kojoj ste živjeli više od jedne godine u posljednjih 1 godina (djeca mlađa od 10 godina su izuzeta)
 • Šest (6) fotografija veličine otprilike 35 x 45 mm, snimljenih u posljednjih šest (6) mjeseci (NB jedna od fotografija mora biti ovjerena i priložena uz obrazac C2)

Državljanstvo Saint Kittsa i Nevisa Potrebni dokumenti

Ostala prateća dokumenta potrebna od glavnog podnositelja zahtjeva:

 • C4 obrazac za prijavu (opcija SIDF)
 • Završen ugovor o kupoprodaji (odobrena opcija nekretnine)
 • Najmanje 1 izvorna stručna referenca (npr. Odvjetnika, javnog bilježnika, ovlašteni računovođa ili drugi slični stručnjaci) ne starija od 6 mjeseci.
 • Izjave o banci za razdoblje od 12 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva
 • Barem 1 izvorno referentno pismo banke izdano od međunarodno priznate banke, ne starije od 6 mjeseci.
 • Ovjerena kopija vojnih zapisa ili izuzeće od vojne službe (ako je primjenjivo)
 • 1 izvorni dokument dokaza o prebivalištu (npr. Ovjerena kopija nedavnog računa za komunalne usluge ili izvoda sa punim imenom i adresom ili pismena potvrda banke, odvjetnika, ovlaštenog računovođe ili javnog bilježnika).
 • Pisma o zapošljavanju u kojem se navodi početak zaposlenja, radno mjesto i zarađena plaća
 • Ovjerena kopija dokumenata poslovne dozvole ili osnivanja
 • 1 Originalni izvadak matične knjige ili ovjerena kopija potvrde o venčanju, ako je primjenjivo (tj. Ako se vjenčane osobe prijavljuju zajedno).
 • Ovjerena kopija dokumenata o razvodu (ako je primjenjivo).
 • Izjava i dokaz o izvoru sredstava koja će se uložiti u St Kitts i Nevis
 • Izjava o financijskoj podršci za podnositelje zahtjeva u dobi od 18 do 30 godina
 • Ovjerena kopija sveučilišnih diploma (ako je primjenjivo)
 • Ograničena punomoć